x

Informujemy, że nasza strona wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki.
Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Dokumentacja

Dokumenty prawne

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA). [pobierz cz. 1] [pobierz cz. 2] [pobierz cz. 3]
 • Ustawa dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) [pobierz]
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130 poz. 1450) [pobierz]
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204) [pobierz]
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112 poz. 1198) [pobierz]
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) [pobierz]
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64 poz. 565 z późniejszymi zmianami) [pobierz]
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) [pobierz]
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (2003/98/WE) [pobierz]

Aplikacje

 • SZAFIR Weryfikująca - aplikacja weryfikująca podpis elektroniczny [pobierz]
  plik w postaci .exe - 8,1 MB
 • Java SE Runtime Environment 7 - wirtualna maszyna aplikacji języka Java [pobierz]
  plik w postaci .exe - 0,9 MB
 • Adobe Reader XI PL - program do odczytu plików z rozszerzeniem .pdf [pobierz]
  plik w postaci .exe - 38,9 MB
 • Foxit Reader 3.0 - alternatywny program do odczytu plików z rozszerzeniem .pdf [pobierz]
  plik w postaci .exe - 29,9 MB
 • Microsoft Word Viewer 2007 PL - program do odczytu plików z rozszerzeniem .doc i .docx [pobierz]
  plik w postaci .exe - 25,7 MB
 • Microsoft Excel Viewer 2007 PL - program do odczytu plików z rozszerzeniem .xls i .xlsx [pobierz]
  plik w postaci .exe - 53,6 MB

Inne

 • Certyfikat SERWKOM Sp. z o.o. - certyfikat strony internetowej *.serwkom.pl [pobierz]
  plik w postaci .cer - 0,01 MB
 • Certyfikaty KIR S.A. - certyfikaty i listy CRL centrum certyfikacji [przejdź]
 • Strona uaktualnień oprogramowania Microsoft (dla przeglądarek IE) [przejdź]